Domare

ÅIBF anordnar utbildning för förbundets domare i samarbete med Upplands innebanduförbund. Helgen den 8-9 september 2018 kommer UIBF tillsammans med sina domare och håller årets domarkurs på Åland.

ÅIBF tillsätter domare till matcher administrerade av förbundet. Detta gäller både senior/junior samt kvartersserie. ÅIBF tillsätter inte domare till matcher i den finska serien som spelas på Åland om inte så har blivit överenskommet. I de uppländska seriematcherna som spelas på Åland samarbetar ÅIBF och UIBF runt domartillsättnignen.

För hjälp med kontakt till aktiva domare kontakta förbundet via telefon eller email.

Förbundet rekommenderar att man använder fastslaget arvode även i träningsmatcher. Information om gällande arvoden fås från förbundet.

Aktiva Domare: Dennis Isaksson, Thomas Danielsson, Markus Danielsson, Leonard Lindberg, Thony Danielsson, David Eriksson, Mikko Lehtinen, David Holmberg, Rickard Hjärner, Gustav Mattsson, Conny Solax, Linus Häggblom, Kevin Hellström

Domar- och disciplinkommité (DDK)
Thony Danielsson
Dennis Isaksson
Leonard Lindberg
Conny Solax
Fredrik Törnroos