Domare

ÅIBF anordnar utbildning för förbundets domare i samarbete med Upplands innebanduförbund.

ÅIBF tillsätter domare till matcher administrerade av förbundet. Detta gäller både senior/junior samt kvartersserie. ÅIBF tillsätter inte domare till matcher i den finska serien som spelas på Åland om inte så har blivit överenskommet. I de uppländska seriematcherna som spelas på Åland samarbetar ÅIBF och UIBF runt domartillsättnignen.

För hjälp med kontakt till aktiva domare kontakta förbundet via telefon eller email.

Förbundet rekommenderar att man använder fastslaget arvode även i träningsmatcher. Information om gällande arvoden fås från förbundet eller hittas längts bak i tävlingsbestämmelserna.

Aktiva Domare: Dennis Isaksson, Leonard Lindberg, David Eriksson, David Holmberg, Jan Tuominen, Conny Solax, Linus Häggblom, Daniel Blomster, Lukas Helén, Fanny Henriksson, Cajsa Kronström

Domar- och disciplinkommité (DDK)
Oskar Sjöblom (ordf.)
Dennis Isaksson
Leonard Lindberg
Conny Solax
David Eriksson (adjungerad)