Förbundet

Ålands Innebandyförbund r.f. är takorganisation för registrerade innebandyföreningar på Åland. Förbundet har för närvarande en heltidsanställd verksamhetsledare med kansli på:

Idrottens Hus
Östra Esplanadgatan 7
22100 Mariehamn

Konto Nr: Ålandsbanken : FI38 6601 0001 2013 00

ÅIBFs verksamhetsledare arbetar med att administrera de lokala innebandyserierna för seniorer, juniorer och ungdomaroch ansvarar även för utbildning av domare och ledare/tränare. En av ÅIBFs huvuduppgifter är att erbjuda barn- och ungdomar bra verksamhet i bra hallar och med bra sportslig atmosfär. En annan av verksamhetsledarens viktigaste arbetsuppgifter är förverkligandet av färdplanen för åländsk innebandy. Läs mer om verksamhetsledarens alla arbetsuppgifter här.

Styrelsen 2018/2019:

Ordförande: Kim Berglund
Vice Ordförande:  Mathias Boijer
Kassör:  Fanny Eriksson
Ledamöter: Håkan von Krusienstierna, Alexandra Forselius
Suppleanter: Sarah Holmberg, Fredrik Törnroos

Sekreterare (utanför styrelsen): Verksamhetsledare David Eriksson, 0408618037

Mötesprotokoll hittar du här.

Tävlingskommité (TK)
David Eriksson
Ramon Hildén
Kim Syväluoma
Håkan von Krusenstierna
Patrik Wilhelms

Domar- och disciplinkommité (DDK)
Thony Danielsson
Dennis Isaksson
Leonard Lindberg
Conny Solax
Fredrik Törnroos