Förbundet

Ålands Innebandyförbund r.f. är takorganisation för registrerade innebandyföreningar på Åland. Förbundet har för närvarande en heltidsanställd verksamhetsledare med kansli på:

Idrottens Hus
Östra Esplanadgatan 7
22100 Mariehamn

Konto Nr: Ålandsbanken : FI38 6601 0001 2013 00

ÅIBFs verksamhetsledare arbetar med att administrera de lokala innebandyserierna för seniorer, juniorer och ungdoma samt ansvarar även för utbildning av domare och ledare/tränare. En av ÅIBFs huvuduppgifter är att erbjuda barn- och ungdomar bra verksamhet i bra hallar och med bra sportslig atmosfär. En annan av verksamhetsledarens viktigaste arbetsuppgifter är att arbeta med fokusområdena för åländsk innebandy. Läs mer om verksamhetsledarens alla arbetsuppgifter här.

Styrelsen 2021/2022:

Ordförande: Kim Berglund
Vice ordförande & kassör: Fanny Eriksson
Ledamöter: Oskar Sjöblom, Leonard Lindberg, Rasmus Söderberg
Suppleanter: Jan Tuominen, Jonny Landström

Sekreterare (utanför styrelsen): Verksamhetsledare David Eriksson, 0408618037

Mötesprotokoll hittar du här.

Tävlingskommité (TK)
Oskar Sjöblom (ordf.)
Ramon Hildén
Kim Syväluoma
Patrik Wilhelms
David Eriksson (adjungerad)

Domar- och disciplinkommitté (DDK)
Leonard Lindberg (ordf.)
Dennis Isaksson
Conny Solax
Anthon Grönqvist
David Eriksson (adjungerad)

Barn- och ungdomskommitté (BUK)
Rasmus Söderberg (ordf.)
Tommy Höglund, VÅSC (suppleant Ante Karlsson)
Alexandra Öhman, IFFK (suppleant Julia Andersson)
Kristian Karlsson, IF Fram (suppleant Sandra Österberg)
Magnus Ljungars, Jomala IK (suppleant Sofie Boman)
David Eriksson (adjungerad)