Förbundet

Ålands Innebandyförbund r.f. är takorganisation för registrerade innebandyföreningar på Åland. Förbundet har för närvarande en heltidsanställd verksamhetsledare med kansli på:

Idrottens Hus
Östra Esplanadgatan 7
22100 Mariehamn

Konto Nr: Ålandsbanken : FI38 6601 0001 2013 00

ÅIBFs verksamhetsledare arbetar med att administrera de lokala innebandyserierna för seniorer, juniorer och ungdoma samt ansvarar även för utbildning av domare och ledare/tränare. En av ÅIBFs huvuduppgifter är att erbjuda barn- och ungdomar bra verksamhet i bra hallar och med bra sportslig atmosfär. En annan av verksamhetsledarens viktigaste arbetsuppgifter är förverkligandet av färdplanen för åländsk innebandy. Läs mer om verksamhetsledarens alla arbetsuppgifter här.

Styrelsen 2019/2020:

Ordförande: Kim Berglund
Vice Ordförande:  Mathias Boijer
Kassör:  Fanny Eriksson
Ledamöter: Håkan von Krusienstierna, Sandra Österberg, Ante Karlsson
Suppleanter: Oskar Sjöblom, Liselotte Lindman-Johansson

Sekreterare (utanför styrelsen): Verksamhetsledare David Eriksson, 0408618037

Mötesprotokoll hittar du här.

Tävlingskommité (TK)
Ramon Hildén
Kim Syväluoma
Håkan von Krusenstierna
Patrik Wilhelms
David Eriksson (adjungerad)

Domar- och disciplinkommitté (DDK)
Dennis Isaksson
Leonard Lindberg
Conny Solax
David Eriksson (adjungerad)

Barn- och ungdomskommitté (BUK)
Kim Berglund
Fredrick Boman
Nina Formsan
Michaela Karlsson-Kronström
Fredrik Törnroos
David Eriksson (adjungerad)