ÅIBF ämnar återuppta serisepelet kommande vecka

Restriktionerna gällande 20 personer har förlängts även i februari månad men allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 50 personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättning att säkerheten garanteras genom att följa de anvisningar som Institutet för hälsa och välfärds och utbildnings- och kulturministeriet gett den 21.9.2020. Läs mer om detta beslut här.

Detta gör att vi räknar med att vi ska kunna återuppta seriespelet med samma restriktioner som gällde före juluppehållet den kommande veckan. Detta innebär attt det spelas matcher onsdag- och fredagkvällar och enbart en match åt gången. Alla matcher under februari är nu tidsatta och schemalagda. Spelschemat finns att hitta på hemsidan. Dessa tider gäller om inget annat meddelas från Ålands landskapsregering vilket tvingar oss att återigen pausa seriespelet. Ha dock i åtanke att detta kan ändras snabbt om det kommer nya besked från ÅLR. Detta är också förutsatt att läget på Åland gällande Covid-19-situationen, hålls på maximalt den nivå som man har valt att benämna som accelerationsfasen.

För att verksamheten ska kunna genomgöras måste anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärds och utbildnings- och kulturministeriets från den 21.9.2020 följas. Dessa hittar ni här.

Vi påminner om även om att detta är det som gäller:

All publik är strikt förbjuden! Enbart spelare, ledare och funktionärer kommer att släppas in i hallen och enbart behöriga personer kommer att släppas in. Om någon obehörig skulle ta sig in så kommer dessa att bli ombedda att lämna hallen.

Vi lägger även in 5 minuter extra mellan matcherna, vilket alltså påverkar match 2 och 3 varje kväll, vars starttider skjuts framåt lite. Detta är för att ge tid för lagen att komma av planen, ledare att se över protokollen samt nån minut extra för uppvärmning utan att blanda de olika lagen.

Det är förbjudet att komma in i hallen (man stannar i omklädningsrummen) förrän föregående match är färdigspelad och lagen som spelat matchen före, har lämnat planen och gått in i omklädningsrummen. Det innebär att man alltså inte står och kollar på matchen före i väntan på att man själv ska spela utan man väntar i omklädningsrummen tills man blir tillåten att beträda planen. De lag som spelat klart sina matcher dröjer sig inte heller kvar i hallen utan lämnar hallen snarast möjligt efter färdigspelad match i förmån för lagen som ska spela följande match. Efter att man lämnat hallen för omklädningsrummet så kommer man heller inte in igen för att titta på följande match. Om detta sker så kommer dessa personer bli ombedda att lämna hallen omgående. Om möjligt så sker ombyte och dusch hemma och undviks i Baltichallen. Till matchen som startar 18:15 samt matchen som startar 20.55 så använder hemmalaget omklädningsrum 1 och bortalaget omklädningsrum 3. Till matchen som spelas 19:35 använder hemmalaget omklädningsrum 4 och bortalaget omklädningsrum 6. Inga undantag! Vänligen respektera detta!

Vidare gäller även fortfarande följande förhållningsregler fortfarande:
- Viktiggast av allt! Aktiva, ledare och funktionärer ska stanna hemma om de känner minsta symtom eller på annat sätt inte känner sig helt friska.
- Sprita händerna när du kommer till hallen. Varje lag bör dessutom ombesörja att de ha handsprit tillgänglig till sitt lag. ÅIBF ombesörjer att det finns handsprit till funktionärer och domare vid sekretariaten.
- Ombyte före och efter sker om möjligt hemma. Det samma gäller dusch efter matcherna.
- Före match så hälsar lagkaptener och domare enbart med "armbågstouch" alternativt "fist bump"
- Efter match så sker ingen traditionell handslagsprocedur där lagen tackar varandra genom att ta i hand
- Var noga med att ha egen vattenflaska och drick inte ur någon annans flaska!

OBSERVERA att det är oerhört viktigt att både ledare och spelare är korrekt ifyllda på protokollet så att en eventuell smittspårning ska kunna underlättas.

Hoppas ni har förståelse och respekterar för dessa ändringar och att vi på detta sätt ska kunna fortsätta seriespelet som planerat även under rådande förhållanden.

----

(Första stycket i texten har uppdaterats fredag 29/1 kl. 16.57 då ny info framkommit.)