Förändringar i förbundsstyrelsen

Styrelseledamot och kassör Andreas Karlsson anhöll den 2:a oktober om att befrias från sitt styreseluppdrag i Ålands innebandyförbund r.f. Orsaken till avhoppet är tidsbrist och Karlssons anhållan om att befrias från sitt styrelseuppdrag mottogs, behandlades och godkändes på styrelsemötet den 3:e november. Styrelseledamot Fanny Eriksson ersätter Karlsson som kassör i styrelsen. Någon ny styrelseledamot väljs inte in då styrelsen uppfyller de stadgeenliga kraven på antalet ledamöter.