Ingen fast telefon på förbundet

Från och med den 1 december så nås verksamhetsledaren endast på mobilnumret 0408618037 då ÅIBF har valt att avsluta det fasta telefonabonnemanget som var knutet till 16852.