Kallelse till höstmöte

Onsdagen den 27/9 kl 18.30 hålls höstmötet i Baltichallens möteslokal. Det är obligatoriskt för alla deltagande lag att närvara vid. Anmälan till seriesepel innebär även att man skickar upp en representant från varje lag till höstmötet.

På mötet kommer bland annat färdplanen för åländsk innebandy att behandlas. Det är därför av stor vikt att alla lag skickar en egen representant till mötet för att ta del av färdplanen.

Det är fritt fram att nominera personer till ÅIBF:s kommande styrelse på höstmötet.

Agenda för höstmöte 2017
Verksamhetsberättelse 2016-17
Färdplan för åländsk innebandy.

Styrelsens förslag till bokslut är tyvärr ännu inte helt färdigt men med detta kompletteras så fort som det är färdigställt.