Kallelse till vårmöte

ÅIBF kallar alla förbundsmedlemmar till vårmöte.

Vid vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden i enlighet med förbundets stadgar. Utöver detta kommer även en dialog gällande de fördelningsprinciperna att hållas samt vilken inverkan det kommer att ha för verksamheten.

I samband med möte (direkt efter) kommer även barn- och ungdsomskommitén (BUK) att sammanträda för att utvärdera den gånga säsongen och diskutera nästa säsongsupplägg.

Agenda Vårmöte 2022
Förslag på verksamhesplan 22/23
Budgetförslag 22/23

När: tisdag 24/5 18:30
Var: Park Alandia Hotell