Kallelse till vårmöte samt utvärderingsmöte

Onsdagen den 23:e maj kommer ÅIBF att hålla sitt årliga vårmöte i Baltichallen. Det är av största vikt att ni som representatnter för era föreningar kommer till detta vårmöte. Dagordning skickas ut separat. Mötet hålls klockan 18.00 i Baltichallens konferensutrymme. ÅIBF bjuder på fika.
I anslutning till detta möte så kommer Tävlingskommitén även att hålla ett utvärderingsmöte där vi hoppas att åtminstone en represnetant från varje deltagande lag i årets seniorseriespel kan vara närvarande. Viktigt att ni deltar både om ni tyckt att årets upplägg varit bra eller om ni tycker upplägget har varit sämre. Detta möte  börjar direkt efter vårmötet, cirka kl 19:00.