Nya tävlingsbestämmelser

Idag laddades nya tävlingsbestämmelserna upp här på ÅIBF:s hemsida. Tävlingsbestämmelserna har arbetats igenom och reviderats utav tävlingskommitén (TK). Det kan vara värt att gå in och läsa igenom dessa och bekanta sig med dem inför den kommande säsongen. För att man lätt ska kunna se vilka ändringar som gjorts så har två olika dokument laddats upp. En ny helt reviderad men också en där ändringarna har markerats. Nya tillägg är med grönt (arbetet har gjorts stegivs, därav olika markeringar) och strykningar har markerats med rött.

Tävlingsbestämmerlserna kan komma att behöva ytterliare en översyn och revidersas ytterligare gällande damserien. Då vi vet hur damserien kommer att se ut och hur den kommer att spelas kan vi behöva se över tävlingsbestämmelserna på nytt gällande den delen som rör den serien

Du hittar de uppdaterade tävlingsbestämmelserna under Förbundet/Dokument.

Samtidigt som de nya tävlingsbestämmelserna laddats upp har även hemsidan städats upp och fått en bättre struktur för att man lättare ska hitta det man söker efter. För att komma de samlade dokumenten går man först in under Förbundet. Där hittar man sedan följande underkategorier:
- Dokument
- Mötesprotokoll och agendor
- Verksamhetsberättelser