Tilläggsinformation kvarters- och juniorserien

Här kommer lite tilläggsinformation som kan vara bra för er att ha kännedom om då ni anmäler lag och inventerar om ni kan tänkas vara med. Om ni ändå inte lyckas få ihop tillräckligt med spelare för att kunna ha ett eget lag i seriespel så ombeds ni kontakta ÅIBF. Då finns möjligheten att vi kan sätta ihop ett kombinationslag med barn eller ungdomar från någon annan skola, kommun eller förening. Det viktigaste är att barnen får spela!

Till kommande säsong så kommer vi att göra en liten justering på antalet spelare i de olika serierna på juniornivå. På flicksidan kommer alla serier att spelas 3 mot 3 med målvakter. Även på pojksidan i åk 1-2 samt åk 3-4 kommer serierna att spelas med 3 mot 3 med målvakter. I åk 5-6 spelar vi med 4 mot 4 med målvakter för att sedan i juniorserien för åk 7-9 på pojksidan spela med 5 mot 5.

Planerna kommer att justeras storleksmässigt för att passa antalet spelare. Även målens storlek kommer att varieras. I serierna pojkar åk 1-2 samt flickor åk 1-3 så kommer vi att spela med mindre mål. I pojkar åk 3-4 samt flickor åk 4-6 spelar vi med ordinarie innebandymål med en avskärmningsplanka hängande från ribban. Pojkar åk 5-6 samt högstadieserierna spelas med ordinarie målstorlek.

Motiveringen till denna ändring är att vi ska kunna få in fler lag till serierna. Det vill säga att fler lag från mindre orter, där det kanske inte finns tillräckligt många spelare för att få ihop till ett lag annars, har möjlighet att få ihop lag där det enbart behövs tre utespelare plus målvakt på planen samtidigt. Lag och föreningar med större trupper där det skulle kunna innebära mindre speltid för spelarna rekommenderas istället att anmäla fler lag. Ytterligare en vinning med detta är att det bör ge den enskilde spelaren mer tid med bollen och därmed en större teknisk utveckling.

 

Klass Speltid (min) Antal spelare på plan Planstorlek Målstorlek
P1-2 1x15 3+målvakt Liten Små
P 3-4 2x15 3+målvakt Liten Ordinarie med planka
P5-6 2x15 4+målvakt Mellan Ordinarie
P7-9 3x15 5+målvakt Fullstor Ordinarie
F1-3 1x15 3+målvakt Liten Små
F4-6 2x15 3+målvakt Liten Ordinarie med planka
F 7-9 2x15 3+målvakt Liten Ordinarie