13 september 2023

ÅIBF kallar till höstmöte

ÅIBF kallar till höstmöte den 27/9 kl 18:30 på Idrottens hus.

Vid höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden i enlighet med förbundets stadgar.

Möteshandlingar skickas ut på begäran till verksamhetsledaren.

Obligatorisk serieträff för seniorlagen hålls i samband med höstmötet.