Domare

ÅIBF anordnar utbildning för förbundets domare i samarbete med Upplands innebanduförbund.

ÅIBF tillsätter domare till matcher administrerade av förbundet. Detta gäller både senior/junior samt kvartersserie. ÅIBF tillsätter inte domare till matcher i den finska serien som spelas på Åland om inte så har blivit överenskommet. I de uppländska seriematcherna som spelas på Åland samarbetar ÅIBF och UIBF runt domartillsättnignen.

För hjälp med kontakt till aktiva domare kontakta förbundet via telefon eller email.

Förbundet rekommenderar att man använder fastslaget arvode även i träningsmatcher. Information om gällande arvoden hittas här.

Regelboken hittar du här.
 

Aktiva domare

Dennis Isaksson, Leonard Lindberg, David Eriksson, David Holmberg, Conny Solax, Anthon Grönvist, Patrick Hildén, Birger Franzén, Lukas Helén, Michael Olsson, Felix Holmberg, Lisa Westerlund, Daniel Erickson, Liam Sjöström, Elias Cassel och Hugo Danielsson.

Domar- och disciplinkommité (DDK)

Leonard Lindberg (ordf.)
Dennis Isaksson
Anthon Grönqvist
Conny Solax
David Eriksson (adjungerad)