10 maj 2023

ÅIBF kallar till vårmöte

ÅIBF kallar till vårmöte onsdagen den 24 maj.
Lokal: Idrottens hus
Tid: 18:30

Vid vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden i enlighet med förbundets stadgar. Utöver det har även styrelsen lagt fram ett förslag gällande en ändring av stadgarna gällande rösträtten på förbundsmötena.

Mötesagenda samt bilaga
Förslag till verksamhetsplan 23/24
Förslag till budget för 23/24

I anslutning till vårmötet kommer även Barn och ungdomskommittén att sammanträda för att utvärdera den senaste säsongen och blicka framåt.