15 maj 2024

ÅIBF kallar till vårmöte

ÅIBF kallar till vårmöte onsdagen den 29 maj.
Lokal: Idrottens hus
Tid: 18:30

Vid vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden i enlighet med förbundets stadgar.

Mötesagenda
Förslag till verksamhetsplan 24/25
Förslag till budget för 24/25

I anslutning till vårmötet kommer även Barn och ungdomskommittén att sammanträda för att utvärdera den senaste säsongen och blicka framåt.