19 augusti 2022

ÅIBF lämnar Idrottens hus

Som en sparåtgärd för förbundet beslöt ÅIBF:s styrelse i februari att säga upp hyresavtalet för kansliet på Idrottens hus på Östra Esplanadgatan 7. Igår flyttades de sista tillhörigheterna ut ifrån kontoret. Verksamhetsledaren kommer hädanefter att arbeta hemifrån medan förbundets tillhörigheter magasineras i ett nybyggt förråd i Baltichallen.

ÅIBF kommer dock även fortsättningsvis att ha sin postadress till Idrottens hus där vi numera har ett postfack. ÅIBF:s styrelsemöten kommer även fortsättningsvis hållas i Idrottens hus där både förbundet och dess medlemsorganisationer har möjlighet att boka mötesrum.