20 oktober 2023

ÅIBF:s nya styrelse invald

Den 27 september höll ÅIBF sitt höstmöte och där valdes en ny styrelse som sedan konstituerades på ett styrelsemöte den 10 oktober.

Styrelsen ser ut som följer:

Kim Berglund, ordförande
- ansvar över samarbeten med andra förbund och föreningar, personalansvar, övergripande ansvar

Leif Nordlund, vice ordförande
- leder styrelsemöten i ordförandes frånvaro

Daniel Blomster, kassör
- ekonomi, budget, attestering, bidragsansökningar. Ordförande för TK. Medlem i DDK.

Alexandra Öhman, ledamot
- ansvar över utbildning samt barn- och ungdomsinnebandy. Ordförande i BUK samt även medlem delaktig i dialog runt dam- och flickinnebandy

Birger Franzén, ledamot
- domar- och disciplinfrågor. Sitter som ordförande i DDK. Även ansvarig över evenemang och medlem av TK.

Fia Baumgartner, ledamot
- ansvar för utvecklingen av dam- och flickinnebandy

Caroline Fagerholm, suppleant
- även medlem i BUK

Gerd Vikström, suppleant