13 februari 2023

Den första bussen full - nu fyller vi en till!

Det har varit ett stort intresse för resan till SM-finalerna den 22 april som ÅIBF arrangerar. 55 personer är nu anmälda och i och med det så är den första bussen därmed full! I och med detta så kommer vi att om intresset är tillräckligt stort boka ytterligare en buss så att alla som är intresserade av att komma med får plats. Vi behöver fylla den andra bussen någorlunda också och därav behövs 35 personer för att vi ska kunna ta en buss till. Vi tar därmed emot anmälningar även fortsättningsvis. De som är anmälda hittills är garanterade plats på resan. De som ännu inte har anmält sig hamnar på väntelistan och då vi fått ihop 35 personer till så bokas en buss till.

OBS! Har man anmält sig före denna nyhet publicerades på hemsidan och INTE fått ett mail så är man en av de 55 som fick plats på första bussen. De som anmält sig och hamnat på väntelistan har kontaktats.

Här hittar ni informationen gällande anmälan till resan.