19 september 2022

Höstmötet flyttas fram två veckor

ÅIBF har under kvällen på ett extrainsatt styrelsemöte beslutat att skjuta fram höstmötet som skulle hållits nu på onsdag med två veckor.

Höstmötet hålls fortsatt på Park Alandia Hotell. Ny tidpunkt är 18:30 onsdagen den 5 oktober.

Vid höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden i enlighet med förbundets stadgar.

Möteshandlingar skickas ut på begäran till verksamhetsledaren.

Även den obligatoriska serieträffen som skulle hållits för samtliga deltagande lag i seniorserierna flyttas fram.

Preliminär seriestart för seniorerna är satt till onsdagen den 26 oktober.