04 juni 2024

Rapport från vårmötet

Den 29 maj hade ÅIBF sitt vårmöte för 2024 Följande var värt att notera:

- Budget och verksamhetsplan spikades för kommande säsong.

- VÅSC meddelade att de inte kommer delta i juniorserierna kommande säsong under samma former som föregående säsong. De inkommer med förslag på hur de önskar se juniorserierna spelas som behandlas vidare av barn- och ungdomskommittén på ett möte snarast möjligt.

- En valberedning valdes även som till kommande höstmöte har till uppdrag att ta fram ett förslag på en styrelse för förbundet.

Hela protokollet hittar ni här.

ÅIBF önskar er alla en trevlig sommar!